HISTORIK

Events Archive

Amsterdam Holland
Fantastisk upplevelse med gamla och nya vänner/uppfödare
Fina hundar och jämn bedömning

Tom Tom o Elsa placerade sig i klasserna på Specialen och Benelux Winner
Båda fick Excellent på Värlsdsutställningen

Stolta över våra Hundar som visade sig från sin bästa sida 

Torsdag: Benelux Winner 
Toftas Tom Tom chkl 2:a R-cacib
Toftas Unique Blanche chkl 4:a Excellent
Domare Hildeward Hoenderken Holland
Parklass oplacerad

Fredag: Special Cavalierer
Toftas Tom Tom chkl 2:a Excellent
Toftas Unique Blanche chkl 2:a Excellent
Domare Boris Chapiro Frankrike

Söndag: World Dog Show 
Toftas Tom Tom chkl opl Excellent
Toftas Unique Blanche chkl opl Excellent
Domare Michael Leonard Irland
Parklass oplacerad

Startar 2018-08-09 0:00
Slutar 2018-08-12 0:00
Hundplatser: Unlimited
Registrerade 0

Internationell utställning

Lördag
Toftas Tom Tom R-cacib
Toftas Unique Blanche R-cacib
Domare A. Jacques Belgien
Oplacerade i parklass

Söndag
Toftas Tom Tom Chkl 1:a Excellent
Toftas Unique Blanche R-cacib
Domare D Degryze Belgien
Oplacerade i parklass

Startar 2018-08-04 0:00
Slutar 2018-08-05 0:00
Hundplatser: Unlimited
Registrerade 0

Nordisk utställning fredag
Storslam för Toftas, bäst i alla klasser
Toftas Carissa Bästa valp
Toftas Tom Tom Bästa hane Nordiskt cert-BIR
Toftas Unique Blanche Bästa Tik Nordiskt cert-BIM
Toftas Uppfödargrupp Bästa grupp med HP
Domare Vanessa Cox

Nationell utställning lördag
Toftas Carissa Bästa valp
Toftas Tom Tom bästa hane 2:a
Toftas Unique Blanche bästa tik 2:a
Toftas Uppfödargrupp bästa grupp med Hp
Domare Charlotte Höjer

Fredag

Lördag

 

Startar 2018-07-06 0:00
Slutar 2018-07-07 0:00
Hundplatser: Unlimited
Registrerade 0

Lördag:  Cavalierspecial
Toftas Carissa BIM valp
Toftas Tom Tom bästa hane 2:a
Toftas Unique Blanche BIM
Toftas Uppfödargrupp 1:a Hp
Domare Morgan Granander

Söndag: Nationell utställning, SKK
Toftas Carissa BIM valp
Toftas Tom Tom BIM
Toftas Unique Blanche bästa tik 2:a
Toftas Uppfödargrupp 1:a Hp
Domare Sven Björnes

Lördag:

Söndag

Startar 2018-06-30 0:00
Slutar 2018-07-01 0:00
Hundplatser: Unlimited
Registrerade 0

Nordic Dog Show 
Toftas Carissa Bästa valp och 4:e valp på Best in show BIS4 
Toftas Tom Tom Bästa hane BIM, Nordiskt cert
Toftas Uniqe Blanche Chkl 3:a med CK
Domare på rasen: Anette Edlander
Domare i stora ringen: Martiha Östlund-Holmsten

 

Startar 2018-06-09 0:00
Slutar 2018-06-09 0:00
Hundplatser: Unlimited
Registrerade 0

Våra Partners